Boligadministratorerne A/S

Vi er hos Boligadministratorerne A/S glade for og stolte af, at vi er valgt som foreningens administrator. Vi er en uvildig og uafhængig ejendomsadministration, der med nærvær og engagement bistår foreningens bestyrelse og beboere med varetagelsen af foreningens drift. 

Vi har en stor anciennitet, både blandt vores ansatte samt vores kunder, det er normalt, at vi har mindst 10-årige relationer blandt vores medarbejdere samt med de foreninger vi hjælper og rådgiver. 

God moral og høj etik er bærende elementer i vores administration. Vores kunder slipper for løbende at modtage tilbud om “periferiydelser” som f.eks. byggeteknisk rådgivning, ejendomsservice og lignende, da der efter vores opfattelse alt for ofte opstår modsatrettede interesser mellem netop sådanne ydelser og den løbende administration. Som kunde hos Boligadministratorerne kan man vide sig sikker på, at vi kun har interesse i det direkte administrative samarbejde og foreningens bedste, hvilket er grobund for den indbyrdes tillid, det gode samarbejde fordrer, og som vi værner om.

For information om Boligadministratorerne henvises til hjemmesiden boadm.dk. Læs også gerne nærmere i denne præsentationsfolder.

Foreningens kontaktperson(er):

Vibeke Hassel

Tlf: +4533381112

vh@boadm.dk