Det er muligt at komme til at filme fra og på Top House områder, men der er nogle regler, der skal overholdes, og du skal have en tilladelse til. Den kan du søge om at få ved at skrive til kontakt@efth.dk

Det er også nødvendigt, at husorden overholdes i alle tilfælde. Udover husorden skal følgende standardsreglerme for pooloptagelser overholdes:

  • Det koster en donation på kr. 5000,- pr. dag til vores sommerfest, at benytte foreningens arealer. Denne benyttelse er dog underlagt nedenstående regler:
  • Der må ikke filmes/fotograferes beboere uden deres samtykke, ej heller ikke lejlighederne omkring.
  • Det må ikke noget sted i forbindelse med offentliggørelsen fremgå, hvor billederne/videoen er taget/optaget.
  • Området skal efterlades pænt og ryddelig. Skulle der ske skade på ejerforeningens bygninger, installationer, inventar ol. skal bestyrelsen straks informeres om dette, og det ødelagte erstattes/repareres.
  • Det er ikke tilladt at færdes nøgen.
  • Vores beboere har ultimativ førsteret til området. Såfremt beboerne giver udtryk for, at de føler sig generet eller på anden måde finder jeres tilstedeværelse ubehagelig, skal I respektere dette, og enten opnå et kompromis med pågældende om, hvordan I begge kan være der. Lykkes dette ikke, skal I uden videre ophold forlade området.
  • Badning/ophold i poolen må kun ske iført badetøj og alle/alt skal afvaskes inden.

Specielt til ansøgeren

Top House bestyrelse beder om en beskrivelse af formålet med optagelserne og af, hvor man ønsker at færdes. Top House kan på denne baggrund komme med forslag til ændrede optagesteder/terminer. Der udarbejdes herefter en aftale, som alt efter omfang kan være skriftlig eller mundtlig.